کمتر از 1 دقیقه  می توانید هاست خود را ایجاد کنید!

404

پلن اول

سالیانه

110000 تومان

پلن دوم

سالیانه

145000 تومان

پلن سوم

سالیانه

185000 تومان

پلن چهارم

سالیانه

225000 تومان

پلن پنچم

سالیانه

260000 تومان

پلن ششم

سالیانه

360000 تومان

پلن هفتم

سالیانه

720000 تومان

هزینه ماهانه

10000 تومان

13000 تومان

16000 تومان

20000 تومان

23000 تومان

32000 تومان

65000 تومان

فضا (SSD)

200 مگابایت

500 مگابایت

1000 مگابایت

2000 مگابایت

3000 مگابایت

5000 مگابایت

10000 مگابایت

پهنای باند

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

سیستم عامل

لینوکس

لینوکس

لینوکس

لینوکس

لینوکس

لینوکس

لینوکس

کنترل پنل

MSQL

SSL رایگان

پشتیبانی از Laravel

LiteSpeed

دیتابیس

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

اتصال دامنه

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

تحویل آنی