ثبت دامنه

 ثبت دامنه اولین گام برای حضور در وب است. دامنه در هاستچی به نام شما ثبت خواهد شد و تمامی حقوق و امتیاز آن نیز متعلق به شما خواهد بود. هم اکنون برای ثبت دامنه دلخواه خود اقدام کنید.

جستجو برای دامنه

تعرفه های ثبت دامنه:

پسوند

ثبت

تمدید

انتقال

دوره

پسوند های ایران

ir.

6,000 تومان

6,000 تومان

6,000 تومان

1 ساله

پسوند های متعارف

com.

225,000 تومان

225,000 تومان

225,000 تومان

1 ساله​

org.

270,000 تومان

270,000 تومان

270,000 تومان

1 ساله​

net.

275,000 تومان

275,000 تومان

275,000 تومان

1 ساله​

co.

950,000 تومان

950,000 تومان

950,000 تومان

1 ساله​